• Sözlü Tercüme

Sözlü Tercüme

Üniversite eğitimi almış "mahkeme ve noter nezdinde yeminli tercümanlarımız" ve hem nitelikleri, hem de sosyal yetkinlikleri göz önünde bulundurularak seçilen diğer tercümanlarımız, size önemli ve değerli bilgilerinizin sözlü olarak iletilmesinde yardımcı olmaktadır. 

Sözlü tercüme hizmetlerimize dair sorularınızı bize telefon veya E-Mail ile yöneltebilirsiniz.

DEUTSCHTÜRKÇEENGLISH